by Theodoros Makris

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 13.031 /Δ1 4.551 /23.03.2020,  απαραίτητο στοιχείο για την νομότυπη απόδειξη καταβολής από μέρους της παραπάνω μισθωτρίας του 60% των μισθωμάτων των παραπάνω δύο μηνών στον εκμισθωτή αποτελεί και η επίδοση σ αυτόν (εκμισθωτή) της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ της μισθωτρίας, που υποβλήθηκε στην ΕΡΓΑΝΗ.

Με τον τρόπο αυτό οι Ιδιοκτήτες – Εκμισθωτές διασφαλίζουν τα παρακάτω :

1. την έκπτωση από το φόρο εισοδήματος, σαν Eκμισθωτή, της διαφοράς μεταξύ του ποσού του μισθώματος, το οποίο είχε συμφωνηθεί και του ποσού, το οποίο καταβλήθηκε από τον Μισθωτή του, με υπολογισμό του, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 (ΕτΚ 68 /Α /20.03.2020) και

2. έλεγχο της νομιμότητας της έκπτωσης του μισθώματος, με υπαγωγή του μισθωτή στην πρώτη απόφαση, με την οποία διατάχθηκε η αναστολή ή διακοπή λειτουργίας συγκεκριμένων  επιχειρήσεων  ή στη δεύτερη.

Εάν δεν τηρηθούν οι ανωτέρω ενέργειες του μισθωτή και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας , είναι στην διακριτική ευχέρεια του εκμισθωτή να αποδεχτεί ή μη την μείωση με τροποποίηση της ίδιας της σύμβασης.

Η μη καταβολή του 60% του μισθώματος συνιστά παραβίαση της σύμβασης ως προς τον κυριότερο όρο αυτής και, υπό προϋποθέσεις, δημιουργεί δικαίωμα του Ιδιοκτήτη – Εκμισθωτή για την λύση της σύμβασης.  Οι προϋποθέσεις ανάγονται στον συμφωνηθέντα χρόνο πληρωμής του  μισθώματος και στον βαθμό αδυναμίας του μισθωτή να ανταποκριθεί έγκαιρα. Ο δε βαθμός αδυναμίας , ειδικά στις εταιρείες, ορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια και βάσει των οικονομικών βιβλίων και στοιχείων της κάθε εταιρείας τη δεδομένη χρονική στιγμή.