Μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε όρο σας ενδιαφέρει (π.χ. μπορείτε να αναζητήσετε Ποινικό Δίκαιο και θα σας εμφανιστούν τα πιο σχετικά άρθρα ή σελίδες σχετικά με αυτό).

Πολιτική Απορρήτου

Ο Θεόδωρος Μακρής είναι Δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό εγγραφής 26682. Το δικηγορικό του γραφείο βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Πινδάρου, αρ. 11 και σε αυτό απασχολούνται συνεργάτες και εργαζόμενοι αφοσιωμένοι στην προστασία και το σεβασμό του απορρήτου Σας.

Η πολιτική αυτή ( από κοινού με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, την πολιτική αναθεωρήσεων και κάθε άλλο στοιχείο, που αναφέρεται) ιδρύει το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο κάθε προσωπικό στοιχείο, που θα συλλέγεται από τους εντολείς μας ή θα μας παρέχεται από αυτούς, θα προστατεύεται και θα αποθηκεύεται. Παρακαλείσθε να διαβάσετε με προσοχή τα ακόλουθα, ώστε να κατανοήσετε την οπτική και τη χρήση των προσωπικών Σας δεδομένων

Το Δικηγορικό Γραφείο ‘ Θεόδωρος Μακρής’ δεσμεύεται να περιφρουρήσει την ιδιωτικότητα όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας του ‘ makrislawoffice.com’ & grcompanyformation.com και να διαφυλάξει κάθε στοιχείο, που συλλέγεται διαδικτυακά. Σημειώνεται ότι το Δικηγορικό Γραφείο του Θεόδωρου Μακρή δε συλλέγει κανένα προσωπικό στοιχείο των χρηστών της ιστοσελίδας του αυτόματα, παρά μόνο όσα μας παρέχουν οι χρήστες μέσω των συνδέσμων ηλεκτρονικής επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Το Δικηγορικό Γραφείο του Θεόδωρου Μακρή Σας παρέχει αυτή την πολιτική απορρήτου, ώστε να Σας βοηθήσει να αντιληφθείτε πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά Σας δεδομένα. Παρέχοντας μας τα προσωπικά Σας δεδομένα, δηλώνετε την αποδοχή της πολιτικής απορρήτου μας και συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών Σας δεδομένων, όπως αυτή περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου.

Τί είναι προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικό δεδομένο καλείται κάθε πληροφορία για αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο, όπως περιγράφεται στο εφαρμοστέο δίκαιο, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφωνικής επικοινωνίας, το Α.Φ.Μ., η ηλικία κ.ά.

  1. Ποιοι είμαστε;

Συλλέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι το Δικηγορικό Γραφείο του Θεόδωρου Μακρή

  1. Πληροφορίες, που είναι πιθανόν να συλλέγουμε

Είναι πιθανό να συλλέγουμε τις πληροφορίες, που μας παρέχετε μέσω των συνδέσμων ηλεκτρονικής επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Δεν συλλέγουμε κανένα προσωπικό δεδομένο των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας με αυτόματα μέσα, παρά μόνο όσα μας παρέχουν αυτοί μέσω των συνδέσμων ηλεκτρονικής επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Στατιστικά δεδομένα είναι πιθανό να συλλέγονται με αυτόματα μέσα αλλά όχι με τρόπο, που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των επισκεπτών. Επίσης, είναι πιθανό να συλλέγουμε πληροφορίες, που είναι διαθέσιμες στο κοινό δημόσια, παραδείγματος χάρη μέσω της αλληλεπίδρασης του ‘Δικηγορικού Γραφείου Θεόδωρου Μακρή’ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

  1.  Λογισμικό

Ενδέχεται να αποκτάμε πληροφορίες για την εν γένει διαδικτυακή Σας επισκεψιμότητα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό, που είναι αποθηκευμένο στο πρόγραμμα περιήγησής Σας ή στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή Σας. Το λογισμικό αυτό παρέχει πληροφορίες, οι οποίες μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή Σας. Το λογισμικό αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες μας. Κάποια από αυτά τα λογισμικά είναι αναγκαία για τη λειτουργία της ιστοσελίδα μας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στην Πολιτική Λογισμικού

  1. Χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες, που Σας αφορούν, με τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Για να Σας παράσχουμε τις πληροφορίες ή υπηρεσίες, τις οποίες επιθυμείτε, για εσωτερική διαχείριση των πελατών και για εμπορικούς σκοπούς.

(β) Για να καθίσταται εφικτή η αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας όταν αυτοί το επιθυμούν

(γ) Για να προστατεύομε την ιστοσελίδα μας από φθορές

(δ) Εάν επιθυμείτε να λάβετε ενημερωτικό υλικό εκ μέρους μας, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία Σας για να Σας αποστείλουμε πληροφορίες

  1. Που αποθηκεύουμε τα προσωπικά Σας δεδομένα;

Τα δεδομένα, που συλλέγουμε, αποθηκεύονται υπό την επίβλεψη του τεχνικού πληροφοριών μας. Αναφορικά, με τα προσωπικά δεδομένα, που διακινούνται διαδικτυακά, αυτά δεν προστατεύονται πλήρως. Αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα διαφυλάξουμε, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την απροσπελασιμότητά τους, όταν χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα μας και τους υπερσυνδέσμους της. Κάθε διαβίβαση διενεργείται υπ’ ευθύνης Σας. Από τη στιγμή, που παραλαμβάνουμε τα δεδομένα Σας, χρησιμοποιούμε αυστηρές διεργασίες και συστήματα ασφαλείας, ώστε να αποκλείσουμε την μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

  1. Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά Σας δεδομένα για τον απαιτούμενο χρόνο για την εκπλήρωση των σκοπών, που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός εάν η αποθήκευση για μεγαλύτερο διάστημα κρίνεται αναγκαία ή απαιτείται εκ του νόμου. Πριν την καταστροφή τους, Σας ενημερώνουμε εγγράφως γι’ αυτήν

  1. Αποκάλυψη των πληροφοριών

Δεν αποκαλύπτουμε τα προσωπικά Σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή Σας, εκτός από τους συνεργάτες, του εργαζόμενους και τους βοηθούς μας, παραδείγματος χάρη συμβολαιογράφους, λογιστές, δικαστικός επιμελητής κ.ά. Δεν επιτρέπουμε σε αυτούς τους εξωτερικούς συνεργάτες να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές ή θα τις κοινοποιήσουν για σκοπούς, πέρα από το να μας παράσχουν τις σχετικές πληροφορίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε ή να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα Σας, όταν κρίνεται αναγκαίο, δυνάμει νόμου, κανονισμού ή νόμιμου αιτήματος, για να διαφυλάξουμε την ιστοσελίδα μας, για να υποστηρίξουμε ή να αντικρούσουμε δικαστικά αγωγές, για να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα, την προστασία και την ασφάλεια του γραφείου μας και των συνεργατών μας, ή των διαδικτυακών επισκεπτών μας, ή αναφορικά με τη διερεύνηση απάτης ή άλλου εγκλήματος, ή παραβιάσεις των πολιτών μας.

  1. Τα Δικαιώματά Σας

Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, που τηρούμε για λογαριασμό Σας, παραδείγματος χάρη για να λάβετε ενημέρωση επί του ερωτήματός Σας αν τα δεδομένα Σας υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία και για να ενημερωθείτε περαιτέρω για την επεξεργασία αυτή, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης για ενδεχόμενης μεταβίβασης των δεδομένων αυτών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μέσων διασφάλισης, που διαθέτουμε για τη μεταβίβαση αυτή. Καθ’ όλη την περίοδο συμμόρφωσης με την υφιστάμενη νομοθεσία, μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση κάθε ανακριβούς πληροφορίας, που διαθέτουμε, ή τη διαγραφή αυτών ή τον περιορισμό της επεξεργασίας για ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Εάν τεθεί τέτοιο αίτημα σε εμάς ή τους συνεργάτες μας, κατά παράβαση των υποχρεώσεων της υφιστάμενων νόμων, κανονισμών και της συνήθους πρακτικής, είναι πιθανό να αδυνατούμε να υλοποιήσουμε το αίτημά Σας αλλά ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε τη διακοπή της μελλοντικής επεξεργασίας των δεδομένων Σας. Είναι πιθανό να διαθέτετε το δικαίωμα προσβασιμότητας στα δεδομένα Σας σε άλλον φύλακα των δεδομένων Σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή Σας ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση της συναίνεσής Σας αυτής δεν επιδρά στη νομιμότητα της επεξεργασίας, που διεξήχθη πριν από την άρση της συναίνεσης. Μπορείτε, επίσης, να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων, εάν θεωρείται ότι η επεξεργασία των δεδομένων Σας κείται εκτός νόμου. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά Σας ή αν επιθυμείτε διευκρινίσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@makrislawoffice.com

  1. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η Πολιτική αυτή Απορρήτου έχει διαμορφωθεί με το ως άνω περιεχόμενο από την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Ενδέχεται αυτή να τροποποιείται κατά περιόδους. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτής, θα αναπροσαρμόζεται η ως άνω ημερομηνία. Παρακαλείσθε να ελέγχετε το παρόν για τρέχουσες τροποποιήσεις της Πολιτικής αυτής

  1. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αναφορικά με την Πολιτική Απορρήτου μας ή την άσκηση των δικαιωμάτων Σας, μπορείτε να το κάνετε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@makrislawoffice.com