Μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε όρο σας ενδιαφέρει (π.χ. μπορείτε να αναζητήσετε Ποινικό Δίκαιο και θα σας εμφανιστούν τα πιο σχετικά άρθρα ή σελίδες σχετικά με αυτό).

Ακολουθώντας μία πιο ευρεία οπτική….

Σε μία διαρκώς εξελισσόμενη νομική πραγματικότητα, προσαρμοζόμαστε απόλυτα στις ανάγκες των πελατών μας υπερβαίνοντας τις προσδοκίες τους.

Η επιτυχία των πελατών μας αποτελεί προτεραιότητά μας. Κατά την επιλογή νομικού συμβούλου, ο πελάτης αποζητά να συνεργαστεί με ένα Δικηγόρο, ο οποίος θρέφει το ίδιο πάθος για την επιτυχία της επιχείρησής του, όπως αυτός. Αναζητά ένα πρόσωπο ικανό να σκέφτεται διαρκώς πρωτότυπες λύσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησής του, όπως ακριβώς ο ίδιος. Στο δικηγορικό γραφείο του Θεόδωρου Μακρή, εκτός από την αδιάκοπη προσπάθειά μας να παρέχουμε τις πλέον απαιτητικές και επαγγελματικές νομικές υπηρεσίες:

  • Διασφαλίζουμε ότι μαθαίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για την επιχείρηση του πελάτη μας εγκαίρως
  • Μοιραζόμαστε τον ενθουσιασμό του για τους επιχειρηματικούς του στόχους, και
  • Προσπαθούμε να είμαστε πέρα από ικανοί νομικοί σύμβουλοι, έμπιστοι.

Our values

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πιστεύουμε βαθιά ότι η Εμπιστευτικότητα αποτελεί το θεμέλιο της σχέσης Πελάτη-Δικηγόρου. Όταν μας διορίζετε ως πληρεξουσίους Δικηγόρους Σας δεσμεύομαστε όχι μόνο από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του πελάτη-εντολέα,, η οποία διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες μεταξύ αυτού και του δικηγόρου είναι εμπιστευτικές αλλά κυρίως από το γεγονός ότι η στάση αυτή αποτελεί βασική μας αρχή και μέρος του ηθικού μας κώδικα. Επικεντρωνόμαστε στην εμπιστευτικότητα, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ασφάλειας την πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων των εντολέων μας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Είμαστε αφοσιωμένοι στην υιοθέτηση και στην εφαρμογή παραγωγικών νομικών λύσεων και σχεδιασμού, καθώς πιστεύουμε βαθύτατα ότι η νομική γνώση αποδίδει τα μέγιστα κατά την εφαρμογή της για την πρόληψη ανεπιθύμητων συνεπειών παρά για την επίλυση αυτών, όταν ήδη θα έχουν επέλθει. Οι διαμάχες και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς δαπανούν χρόνο και χρήμα από τους πελάτες μας, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε παραγωγικότερους σκοπούς. Επίσης, η δυναμική εφαρμογή του Δικαίου αναζητά την προαγωγή λύσεων και μεθόδων, που δημιουργούν υπεραξία, προωθούν το δίκαιο και δημιουργούν σταθερό έδαφος για την επιχειρηματική δράση.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προτιμούμε οι πελάτες μας να αξιολογούν τη συμβολή μας μέσα από το δικό τους αποτέλεσμα και όχι αποκλειστικά μέσω της δικής μας προσφοράς. Είμαστε αποτελεσματικοί, καθώς είμαστε σε θέση να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμη τεχνολογική μέθοδο, εργαζόμαστε έξυπνα, έχουμε επιτύχει υψηλό βαθμό τυποποίησης και συστηματοποίησης, καθώς και, αν και δεν ανακαλύπτουμε παρθένες λύσεις στις υποθέσεις των εντολέων μας, χρησιμοποιούμε την πολυετή εμπειρία μας για την επίλυση αυτών

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Το Δικηγορικό μας γραφείο αναγνωρίζει εξέχουσα σημασία στη δημιουργικότητα στη δράση στον τομέα μας. Αφιερώνουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να σκεφτούμε διεξοδικά και λεπτομερειακά κάθε πτυχή των υποθέσεων των πελατών μας και για να εφαρμόσουμε κάθε δεξιότητα και γνώση, που διαθέτουν τα μέρη της ομάδας μας για να αντλήσουμε, για να εξεύρουμε νέες οπτικές και μέσα προς υποστήριξη των συμφερόντων των εντολέων μας. Επιθυμία μας είναι να παρέχουμε όσα οι άλλοι αδυνατούν.

What we do

Ως σύγχρονο δικηγορικό γραφείο, διατηρούμε στενές επαφές με τους πελάτες μας, και ως εκ τούτου μπορούμε να εφαρμόσουμε αποφάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξυπηρετώντας τους άμεσα μηδενίζοντας τα κόστη.

Σχεδιάζουμε νομικές λύσεις για να βοηθήσουμε στη λειτουργία των επιχειρήσεων των πελατών μας, αναπτύσσοντας και διατηρώντας μακροχρόνιες σχέσεις με τους ανθρώπους, που πιστεύουν στη συμβολή μας και στην ικανότητά μας να προάγουμε το διαφορετικό

Δεν εκπροσωπούμε απλά τους πελάτες μας στο Δικαστήριο, όταν εμφανίζεται ένα πρόβλημα. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας προληπτικά, συμβουλεύοντας τους, ώστε να διασφαλίζουμε διαρκώς ότι παραμένουν συμμορφωμένοι στις απαιτήσεις του νόμου και διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Διαθέτουμε εξαιρετική επιμονή στην παροχή προληπτικών νομικών συμβουλών σε ανώτερα στελέχη με έμφαση στην υιοθέτηση ρεαλιστικών και επιχειρηματικά προσαρμοσμένων λύσεων, που συνάγουν σε καινοτομία, εμπεριστατωμένη ηγεσία και ρηξικέλευθα μέσα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, που έχουν τεθεί σε προτεραιότητα. Φυσικά, οι προηγμένες νομικές υπηρεσίες μας, μας επιτρέπουν να προωθήσουμε τα επιχειρηματικά σχέδια των εντολέων μας.