Εώς σήμερα, μία επιχείρηση/εταιρεία η οποία μίσθωνε ένα ακίνητο στο οποίο πραγματοποιούσε μικρής ή μεγάλης έκτασης ανακαίνιση και κάθε είδους κατασκευές προκειμένου αυτό να καταστεί κατάλληλο για την χρήση την οποία το προόριζε,  προκειμένου να εκπέσει του ΦΠΑ που αναλογούσε στις δαπάνες της όφειλε να αποδείξει ότι η διάρκεια της μίσθωσής της ήταν τουλάχιστον εννέα (9) έτη.

Την παγιωθείσα αυτή μέχρι πρόσφατα «παράλογη» κατάσταση , η οποία είχε δημιουργήσει ένα ζήτημα που διαχρονικά επιβάρυνε τους φορολογούμενους οι οποίοι επωμίζονταν ως κόστος τον ΦΠΑ που αναλογούσε σε δαπάνες τους σε ακίνητα τρίτων, ήρθε να ανατρέψει αρχικώς το ΣτΕ με την υπ’ αριθμ. 1108/2021 ρηξικέλευθη απόφασή του (βασιζόμενο σε προηγούμενη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου , C-98/07) και προσφάτως η ΔΕΔ Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμ. 3615/2021.

Πλέον, αναγνωρίζεται, τουλάχιστον από τη νομολογία (εν αναμονή των σχετικών διευκρινιστικών εγκυκλίων της  φορολογικής διοίκησης), στις μισθώτριες επιχειρήσεις/εταιρείες το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που αναλογεί στις δαπάνες κατασκευής επενδυτικών αγαθών σε ακίνητα τρίτων, ανεξαρτήτως της διάρκειας της μισθωτικής τους σχέσης.

Θεόδωρος Μακρής – teo@makrislawoffice.com