Μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε όρο σας ενδιαφέρει (π.χ. μπορείτε να αναζητήσετε Ποινικό Δίκαιο και θα σας εμφανιστούν τα πιο σχετικά άρθρα ή σελίδες σχετικά με αυτό).
Home | Αρθρογραφία
16/04/2020

ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΜΕΙΩΣΗ -40%

 by Theodoros Makris Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 13.031 /Δ1 4.551 /23.03.2020,  απαραίτητο στοιχείο για την νομότυπη απόδειξη καταβολής από μέρους της παραπάνω μισθωτρίας του 60% των μισθωμάτων των παραπάνω δύο μηνών στον εκμισθωτή αποτελεί και η επίδοση σ αυτόν (εκμισθωτή) της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ της μισθωτρίας, που υποβλήθηκε στην ΕΡΓΑΝΗ. Με τον τρόπο αυτό οι Ιδιοκτήτες […]