Μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε όρο σας ενδιαφέρει (π.χ. μπορείτε να αναζητήσετε Ποινικό Δίκαιο και θα σας εμφανιστούν τα πιο σχετικά άρθρα ή σελίδες σχετικά με αυτό).
13/01/2021

Ποινική απαλλαγή για Χρέη προς το Δημόσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 1882/1990 (όπως ισχύει σήμερα), η μη καταβολή βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο αποτελεί ποινικό αδίκημα όταν τα συνολικά μη καταβληθέντα χρέη μαζί με τους φόρους και τις προσαυξήσεις υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ. Το εν λόγω αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους ή τουλάχιστον 3 ετών όταν τα […]