Η γενική φορολογική αρχή που διέπει τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα που περιλαμβάνονται σε εκείνα τα  νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που χαρακτηρίζονται ως μη κερδοσκοπικού σκοπού ή χαρακτήρα είναι η εξής :

τα πρόσωπα αυτά υπόκεινται κανονικά σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων με εξαίρεση τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

Ποιό έσοδο διαφεύγει, λοιπόν, του φόρου εισοδήματος π.χ. ενός πολιτιστικού συλλόγου;

Ενδεικτικά παραθέτουμε κατωτέρω :

Η συνδρομή εγγραφής μέλους 

Οι ετήσιες συνδρομές μέλους

Οι χορηγίες και οι δωρεές ιδιωτών ή επιχειρήσεων

Τα έσοδα από λαχειοφόρους κληρώσεις και από εράνους

Τα έσοδα από διαφημίσεις που καταχωρούνται σε περιοδικά που εκδίδονται και διανέμονται μόνο στα μέλη δωρεάν 

Ποιό έσοδο υπόκειται στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων π.χ. ενός σωματείου;

Ενδεικτικά παραθέτουμε κατωτέρω :

-Μισθώματα από ιδιόκτητα ακίνητα

-Τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις

-Τα έσοδα από την πώληση περιοδικών και λοιπών εντύπων σε τρίτους μη μέλη

καθώς και τα έσοδα από τις καταχωρηθείσες διαφημίσεις σε αυτά

-Τα έσοδα από διαφημίσεις σε φανέλες αθλητικών σωματείων  

Κρίσιμο, επομένως, κριτήριο είναι η διαπίστωση της πραγματοποίησης εσόδων κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού ενός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικού προσώπου.

Σχετικές οδηγίες προς τις φορολογικές αρχές παρέχονται με τις ΠΟΛ 10044/2015, 1123/2015 καθώς και με την υπ’ αριθμ. 383/1973 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Τέλος, της ίδιας μεταχείρισης φέρονται να τυγχάνουν και οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού σκοπού σύμφωνα με την ΠΟΛ 1050/18.03.2015.

Για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία , στείλτε μας το e-mail σας στο info@makrislawoffice.com