Μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε όρο σας ενδιαφέρει (π.χ. μπορείτε να αναζητήσετε Ποινικό Δίκαιο και θα σας εμφανιστούν τα πιο σχετικά άρθρα ή σελίδες σχετικά με αυτό).

Βασιλική Αδάμ

Ασκούμενη δικηγόρος

Σημαντικές Επισημάνσεις:

Συμμετείχε σε συνέδρια και σεμινάρια που επικεντρώνονται στην παγκόσμια πολιτική, τη διπλωματία και τις διεθνείς σχέσεις.