Μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε όρο σας ενδιαφέρει (π.χ. μπορείτε να αναζητήσετε Ποινικό Δίκαιο και θα σας εμφανιστούν τα πιο σχετικά άρθρα ή σελίδες σχετικά με αυτό).

Αθέτηση Σύμβασης.

  • Διαθέτουμε εμπεριστατωμένη γνώση των εμπορικών ζητημάτων, καθώς επίσης και άμεση αντίληψη των νομικών ζητημάτων όταν επρόκειτο να τερματίσει ή να χειριστεί κανείς μία εμπορική συμφωνία
  • Αναλαμβάνουμε το χειρισμό αγωγών, που αφορούν αθέτηση σύμβασης, καταγγελία σύμβασης, καταβολή αποζημίωσης κ.ά.