Μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε όρο σας ενδιαφέρει (π.χ. μπορείτε να αναζητήσετε Ποινικό Δίκαιο και θα σας εμφανιστούν τα πιο σχετικά άρθρα ή σελίδες σχετικά με αυτό).

Διαχείριση οφειλών τρίτων.

Η συλλογή των οφειλών τρίτων προς την εταιρία Σας είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της ρευστότητας αυτής, αλλά κυρίως για τη διασφάλιση της ομαλής καθημερινής λειτουργίας της αλλά και για το μακροχρόνιο προγραμματισμό της. Οι έμπειροι στη διαχείριση των οφειλών τρίτων Δικηγόροι του Δικηγορικού Γραφείου ‘ Θεόδωρος Μακρής’ μπορούν να Σας συνδράμουν σε κάθε στάδιο συλλογής των οφειλών, από το να ελέγξουν τις υφιστάμενες συμφωνίες για την προάσπιση των συμφερόντων Σας μέχρι να προσφύγουν ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και να προβούν στην είσπραξη των οφειλόμενων διά της δικαστικής οδού.