Μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε όρο σας ενδιαφέρει (π.χ. μπορείτε να αναζητήσετε Ποινικό Δίκαιο και θα σας εμφανιστούν τα πιο σχετικά άρθρα ή σελίδες σχετικά με αυτό).

Επαγγελματική Ευθύνη έναντι Τρίτων.

Το γραφείο μας παρέχει προηγμένες και εξειδικευμένες νομικές λύσεις, σε όσους εμπλέκονται σε υποθέσεις, που αφορούν το έργο καταρτισμένων επαγγελματιών. Συνήθως, οι υποθέσεις αυτές σε ενέργειες μεσιτικών γραφείων, μεσιτών, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, λογιστές και ασφαλιστές. Έχουμε ασχοληθεί χιλιάδες ώρες με υποθέσεις, που αφορούν το έργο των επαγγελματιών αυτών, και είμαστε σε θέση με καινοτόμο και άμεσο τρόπο να υποστηρίξουμε τέτοιου είδους αξιώσεις μέσα από το σύνθετα πραγματικά και νομικά στοιχεία, που εμφανίζουν