Μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε όρο σας ενδιαφέρει (π.χ. μπορείτε να αναζητήσετε Ποινικό Δίκαιο και θα σας εμφανιστούν τα πιο σχετικά άρθρα ή σελίδες σχετικά με αυτό).

Φορολογία.

  • Διαθέτουμε βαθιά εξειδίκευση στο χειρισμό ένδικων υποθέσεων φορολογικού δικαίου. Αναλαμβάνουμε το χειρισμό κάθε υπόθεσης φορολογικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φορολογικών υποχρεώσεων, του Φ.Π.Α. και κάθε αντίστοιχου καθήκοντος
  • Μεταξύ των πελατών μας συμπεριλαμβάνονται και πολλοί λογιστές και φοροτεχνικοί, οι οποίοι ζητούν τη δικαστηριακή εμπειρία και γνώση μας, όταν οι υποθέσεις πελατών τους πρόκειται να κριθούν ενώπιον διοικητικών και δικαστηριακών αρχών.