Μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε όρο σας ενδιαφέρει (π.χ. μπορείτε να αναζητήσετε Ποινικό Δίκαιο και θα σας εμφανιστούν τα πιο σχετικά άρθρα ή σελίδες σχετικά με αυτό).

Αναδιάρθρωση οφειλών.

Διαθέτουμε την κατάλληλη εμπειρία ώστε να παράσχουμε στους εντολείς μας τις κατάλληλες νομικές λύσεις στα οικονομικά τους προβλήματα

Εξειδικευόμαστε στην εκπροσώπηση μικρομεσαίων και προ της πτώχευσης επιχειρήσεων αλλά και ιδιωτών με σύνθετα προβλήματα χρεών και οφειλών.

Ως Δικηγόροι, εξειδικευμένοι στην αναδιάρθρωση και την εξυγίανση, διαπραγματευόμαστε με τους πιστωτές των εντολέων μας επ’ ονόματός τους, προκειμένου να τροποποιήσουμε τις υφιστάμενες δανειακές τους συμβάσεις, δηλαδή να επαναδιαπραγματευθούμε τους όρους του δανεισμού τους και να ρυθμίσουμε το χρέος τους, σε ποσά χαμηλότερα από τα πραγματικά οφειλόμενα. Εκτός από τη διευθέτηση και αναδιάρθρωση του χρέους των εντολέων μας, έχουμε την κατάλληλη πείρα και εξειδίκευση, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του κατάλληλου σχεδίου επαναδιαπραγμάτευσης, που εγγυάται την επιβίωση της επιχειρηματικής δράσης των εντολέων μας. Μπορούμε, επίσης, να συμβουλέψουμε τους εντολείς μας στη διαχείριση του χρέους του, να τους προστατεύσουμε έναντι αφερέγγυων πιστωτών, να επαναδιαπραγματευθούμε δανειακούς όρους με πιστωτές και να χειριστούμε τις σχετικές με την πτώχευση ένδικες διαδικασίες