Μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε όρο σας ενδιαφέρει (π.χ. μπορείτε να αναζητήσετε Ποινικό Δίκαιο και θα σας εμφανιστούν τα πιο σχετικά άρθρα ή σελίδες σχετικά με αυτό).

Δίκαιο Ιδιοκτησίας.

Η επιτυχής απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας ως επένδυση απαιτεί μία σειρά προσόντων Αναφορικά με το δίκαιο της ιδιοκτησίας, το δικηγορικό μας γραφείο έχει στελεχώσει μία ομάδα με την απαραίτητη πείρα και εξειδίκευση.

Διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία στις μεταβιβάσεις ακινήτων και είμαστε σε θέση με ακρίβεια και τις απαιτούμενες γνώσεις να αναλάβουμε τη μεταβίβαση του ακινήτου Σας, εκπροσωπώντας Σας καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Η επιτυχία μας βασίζεται στη στενή συνεργασία μας με τους πελάτες μας, τους συνεργάτες και τους συμβούλους τους, ώστε με επισταμένη έρευνα, να επεξεργαστούμε τα καίρια σημεία του υπό μεταβίβαση ακινήτου. Μελετάμε τις υφιστάμενες μισθώσεις για τυχόν υπάρχοντα νομικά εμπόδια και ασυμβίβαστα για επενδυτές. Για νεόδμητα ακίνητα, ελέγχουμε τι εγγυήσεις και διασφαλίσεις υφίστανται για τους εντολείς μας. Γνωρίζουμε τις επιθυμίες των επενδυτών και εργαζόμαστε για να διαπραγματευόμαστε υπάρχοντα προβλήματα και να φθάνουμε σε βιώσιμες λύσεις. Διαβλέπουμε κάθε κίνδυνο, που ενδέχεται να ανακύψει κατά τη μεταβίβαση και προτείνουμε λύσεις αποφυγής του. Οι αναφορές μας πάντοτε θέτουν τα καίρια σημεία της μεταβίβασης με ξεκάθαρο τρόπο. Τα έγγραφα των πελατών μας είναι πάντοτε διαθέσιμα προς ανάγνωση διαδικτυακά στη σχετική πλατφόρμα, που διαθέτουμε. Η πώληση ενός ακινήτου απαιτεί, επίσης, εξειδικευμένες γνώσεις. Το μυστικό της επιτυχίας για μία επιτυχή και ταχεία μεταβίβαση είναι η απαραίτητη προετοιμασία, ώστε να παρασχεθεί ακριβής και πλήρης ενημέρωση στους αγοραστές εξ’ αρχής. Συνεργαζόμαστε στενά με τους εντολείς μας και τους συνεργάτες μας για να συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Κάθε έγγραφο, που συντάσσουμε, αποσκοπεί στην προστασία των πελατών μας. Αντιλαμβανόμαστε τις προτεραιότητες της αγοράς και εργαζόμαστε με τη συνεργατική μέθοδο για να επιτύχουμε λύσεις και να προβούμε στη μεταβίβαση.

Διαθέτεις ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα; Είμαστε σε θέση να σε συνδράμουμε με τις πολυάριθμες και πολύπλοκες υποχρεώσεις, τις οποίες σύντομα θα κληθείς σύντομα να αντιμετωπίσεις, παραδείγματος χάρη φορολογικές, λογιστικές, νομικές κ.ά.

Εάν θεωρείς ότι η διαχείριση ενός ακινήτου, δεν είναι η ευκολότερη ή πιο ευχάριστη απασχόληση για να ξοδεύεις το χρόνο σου, είμαστε πρόθυμοι να σε βοηθήσουμε, να συμβουλέψουμε, να σε καθοδηγήσουμε και να σε φέρουμε σε επαφή με ένα δίκτυο αξιόλογων επαγγελματιών για κάθε ανάγκη σου. Είμαστε ακόμα σε θέση να σου παράσχουμε ενοποιημένες και προσωποπαγείς υπηρεσίες ανάλογα με τον οικονομικό σχεδιασμό σου.

Δίκαιο ακινήτων

Η επιτυχία μας βασίζεται στη στενή συνεργασία μας με τους πελάτες μας, τους συνεργάτες και τους συμβούλους τους, ώστε με επισταμένη έρευνα, να επεξεργαστούμε τα καίρια σημεία του υπό μεταβίβαση ακινήτου. Μελετάμε τις υφιστάμενες μισθώσεις για τυχόν υπάρχοντα νομικά εμπόδια και ασυμβίβαστα για επενδυτές. Για νεόδμητα ακίνητα, ελέγχουμε τι εγγυήσεις και διασφαλίσεις υφίστανται για τους εντολείς μας. Γνωρίζουμε τις επιθυμίες των επενδυτών και εργαζόμαστε για να διαπραγματευόμαστε υπάρχοντα προβλήματα και να φθάνουμε σε βιώσιμες λύσεις. Διαβλέπουμε κάθε κίνδυνο, που ενδέχεται να ανακύψει κατά τη μεταβίβαση και προτείνουμε λύσεις αποφυγής του. Οι αναφορές μας πάντοτε θέτουν τα καίρια σημεία της μεταβίβασης με ξεκάθαρο τρόπο. Τα έγγραφα των πελατών μας είναι πάντοτε διαθέσιμα προς ανάγνωση διαδικτυακά στη σχετική πλατφόρμα, που διαθέτουμε. Η πώληση ενός ακινήτου απαιτεί, επίσης, εξειδικευμένες γνώσεις. Το μυστικό της επιτυχίας για μία επιτυχή και ταχεία μεταβίβαση είναι η απαραίτητη προετοιμασία, ώστε να παρασχεθεί ακριβής και πλήρης ενημέρωση στους αγοραστές εξ’ αρχής. Συνεργαζόμαστε στενά με τους εντολείς μας και τους συνεργάτες μας για να συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Κάθε έγγραφο, που συντάσσουμε, αποσκοπεί στην προστασία των πελατών μας. Αντιλαμβανόμαστε τις προτεραιότητες της αγοράς και εργαζόμαστε με τη συνεργατική μέθοδο για να επιτύχουμε λύσεις και να προβούμε στη μεταβίβαση.

Διαχείριση ακινήτου

Διαθέτεις ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα; Είμαστε σε θέση να σε συνδράμουμε με τις πολυάριθμες και πολύπλοκες υποχρεώσεις, τις οποίες σύντομα θα κληθείς σύντομα να αντιμετωπίσεις, παραδείγματος χάρη φορολογικές, λογιστικές, νομικές κ.ά.

Εάν θεωρείς ότι η διαχείριση ενός ακινήτου, δεν είναι η ευκολότερη ή πιο ευχάριστη απασχόληση για να ξοδεύεις το χρόνο σου, είμαστε πρόθυμοι να σε βοηθήσουμε, να συμβουλέψουμε, να σε καθοδηγήσουμε και να σε φέρουμε σε επαφή με ένα δίκτυο αξιόλογων επαγγελματιών για κάθε ανάγκη σου. Είμαστε ακόμα σε θέση να σου παράσχουμε ενοποιημένες και προσωποπαγείς υπηρεσίες ανάλογα με τον οικονομικό σχεδιασμό σου.