Μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε όρο σας ενδιαφέρει (π.χ. μπορείτε να αναζητήσετε Ποινικό Δίκαιο και θα σας εμφανιστούν τα πιο σχετικά άρθρα ή σελίδες σχετικά με αυτό).

Ποινικό δίκαιο.

Με εξειδίκευση στο οικονομικό ποινικό δίκαιο

Υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος αποτελούν αυτοτελές πεδίο εξειδίκευσης και ο Θεόδωρος Μακρής έχει αποκτήσει όλα αυτά τα έτη μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό, εκπροσωπώντας τους εντολείς του σε υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων.

  • Αν κάνεις εμπλακεί σε υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος, είναι κρίσιμο να επιλέξει ένα μάχιμο δικηγόρο, ο οποίος αντιλαμβάνεται τις εμπορικές και οικονομικές πτυχές της υπόθεσης, και συνάμα, είναι γνώστης των νομικών ζητημάτων, που αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Στην αντιμετώπιση ποινικών εγκλημάτων οικονομικού ενδιαφέροντος, κρίνεται ουσιώδης ο δικηγόρος, που θα αναλάβει την υπεράσπιση του κατηγορουμένου να διαθέτει βαθιά εξειδίκευση στον τομέα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί λογιστικής, καθώς επίσης και του εμπορικού και φορολογικού δικαίου.
  • Στο ποινικό δίκαιο εντάσσονται ποικίλες υποθέσεις εγκλημάτων με οικονομικό ενδιαφέρον. Τα κλασσικά οικονομικά εγκλήματα ποινικού ενδιαφέροντος είναι: η υπεξαίρεση, η απάτη, η πλαστογραφία, η απιστία, η τραπεζική απάτη και η δωροδοκία

Το ποινικό δίκαιο περιλαμβάνει υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων, που διέπονται από ειδική νομοθεσία, όπως η φορολογική απάτη, η μη καταβολή Φ.Π.Α., χειραγώγηση της αγοράς, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, διασπορά εμπιστευτικών πληροφοριών, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού, παθητική και ενεργητική δωροδοκία.